Natuurlijk Helend!
8 weken durende cursus op 7 woensdagmiddagen
van 11 maart tot en met 29 april 2015

Vanaf 2015 bieden wij ons programma aan in een nieuwe opzet en behalve in het Engels ook in het Nederlands. De cursus is bedoeld voor wie te maken heeft of heeft gehad met een, eventueel potentieel levensbedreigende, ziekte of gezondheidsprobleem en die innerlijke groei, gezondheid en welzijn of persoonlijk leiderschap wil bevorderen door middel van mind-body medicine.
Ons programma combineert technieken afgeleid van cognitieve gedragspsychologie met technieken gebaseerd op de helende werking van onze eigen natuur.
Ons programma wordt ervaren als inspirerend en verrijkend en is helend in een veelomvattende zin. Het doel van het werk dat wij aanreiken, is een gezonde 'state of mind' te creëren, om meer levensvreugde en voldoening te ervaren en ontspannen om te kunnen gaan met alle aspecten van ziekte en van het leven.

Wanneer we te maken krijgen met een ziekte worden naast fysieke ook emotionele, mentale, sociale, psychologische of spirituele aspecten van ons mens-zijn aangeraakt. De manier waarop we hiermee omgaan, die voorheen effectief was en waardoor we zijn gekomen waar we zijn, is gevormd in ons leven tot nu toe. Nieuwe dynamieken in ons leven vragen evenwel mogelijk ook andere of aanvullende manieren om op een helende manier te reageren. Die kunnen we realiseren door het onderzoeken en transformeren van denkbeelden, emoties en gedragspatronen. Ook het benutten van creativiteit en niet-intellectuele wijsheid kan behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een nieuw antwoord. Op deze manier neemt de levensenergie en vitaliteit toe en kunnen we ons emotionele en fysieke welbevinden vergroten.

Onze aanpak integreert cognitieve, fysieke, emotionele en spirituele aspecten van ons wezen; we spreken ons hele mens-zijn aan. Alles wat we doceren is gebaseerd op eeuwenoude kennis en actueel psychologisch en medisch wetenschappelijk onderzoek. Studies laten zien dat denkbeelden, gedragspatronen en emoties onze gezondheid en het verloop van een ziekte kunnen beïnvloeden. Het programma is geïnspireerd door het baanbrekende werk van Dr O. Carl Simonton M.D. De focus is op het aanreiken van 'zelfhulp tools' die gezondheid en welzijn beïnvloeden; die stress en emotionele of fysieke pijn verminderen en gezondheid, levensvreugde, welbevinden en voldoening bevorderen.

Het programma bestaat uit zeven cursusmiddagen en omvat presentaties, werkopdrachten tijdens de cursusmiddagen zowel als thuis, meditaties, en oefenen in een werkgroep. Individuele ontmoetingen met een gecertificeerde Hekademos Mind-Body Medicine beoefenaar kunnen naar wens aanvullend worden afgesproken.

Concepten die worden behandeld zijn: emotionele competentie en transformatie van ons denken - emoties als angst/woede/schuld/gevoel van oververantwoordelijkheid oplossen; omgaan met stressoren; het gebruik van ons verbeeldingsvermogen; spirituele opvattingen; leven met hoop en diep gevoeld vertrouwen; innerlijke wijsheid/'guidance'; 'niet-gehecht' zijn.
We leren hoe we gezonder kunnen denken; ons beter kunnen voelen en hoe we een gemoedstoestand creëren waarmee we de uitdagingen van het leven beter tegemoet kunnen treden.

Ons programma is géén vervanging van een medische behandeling. Wel bieden wij manieren aan om levenskwaliteit te bevorderen, het immuunsysteem te stimuleren en het zelfhelend vermogen te mobiliseren. Dit kan effectief zijn ongeacht of je het programma volgt ter voorbereiding op of tijdens een behandeling. Ook na afronding van behandelingen, om een nieuw evenwicht te vinden of om emotionele of fysieke restklachten te verminderen, werkt het programma goed. Heling betekent niet altijd genezing of dat terugkeer van een ziekte kan worden voorkomen. Daarom wordt ook aandacht besteed aan de dood en aan het sterven, teneinde nú ten volle te kunnen leven.

Hippocrates, de vader van onze westerse geneeskunde, wees al op de waarde van het doorgronden van persoonlijke innerlijke verbinding met de natuur; de verbonden­heid tussen de helende kracht van natuur zoals die rondom ons is en die tegelijkertijd ook in ons huist. Hoe meer wij van deze connectie gaan begrijpen, hoe meer we kunnen putten uit deze universele helende energie, in een proces waarin we steeds dichter bij onze eigen innerlijke natuur leven. Het programma biedt de gelegenheid om je te richten op je eigen natuur en op het opnieuw afstemmen van je leven op al datgene wat je drijft en vervult. Het werk is diep én licht. Wanneer je beweegt richting je oorspronkelijke natuur, neemt gezondheid en welzijn toe.

Facilitators
Barbara de Beukelaar is door Dr Carl Simonton opgeleid in mind-body medicine. In 1999 heeft Barbara als 'support person' van haar vader aan een retraiteweek van het Simonton Cancer Center in Californië deel­­­genomen. Zij werd gegrepen door de toegankelijkheid, diepgang en effectiviteit van het werk en had hierbij persoonlijk baat in verband met klachten na een ongeluk in 1993.
Uiteindelijk werd zij docent aan het Simonton Cancer Center en werkte hier tot en met 2012. Toen heeft zij Hekademos opgericht en sindsdien biedt zij samen met Patricia Palmer EdD (US) retraiteweken aan in Zuid-Afrika, Arizona en België/Nederland.
Naast het werk voor Hekademos is Barbara verbonden aan TERRA Management Groep, een door haar opgericht adviesbureau voor executive search, interim management, coaching en leiderschapsprogramma's.

De cursus wordt mede gefaciliteerd door een of meer gecertificeerde Hekademos Mind-Body Medicine Practitoners.

Data & Locatie
De cursus vindt plaats op 7 woensdag­middagen: 11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 april, 15 april, 22 april, en 29 april.
Er is geen bijeenkomst op woensdag 8 april, in de week van Pasen. Op genoemde middagen verwelkomen wij je graag vanaf 13.30 uur en start het programma om 14.00 uur. De middag wordt om 17.00 uur afgesloten. Voor elke cursusmiddag is er 1 à 2 uur voorbereidingswerk.
Omdat in het programma een groeps­dynamiek ontstaat en de kwaliteit van de cursus mede daardoor wordt gevormd, vragen wij aan deelnemers om zich te committeren op alle middagen aanwezig te zijn.
Het Artsencentrum Homeopathie Amsterdam is onze host en biedt een mooie zaal in haar praktijkruimte:
Deurloostraat 129, 1078 HX AMSTERDAM. Parkeren is hier betaald. Kijk voor de beste openbaar vervoer verbinding op www.ov9292.nl

Kosten & Registratie
Het Hekademos Mind-Body Medicine Programma wordt voor de eerste keer in het Nederlands aangeboden én voor de eerste keer in een 8-weekse cursus in plaats van een 5-daagse retraite. Omdat het programma in deze opzichten het karakter van een pilot heeft, is de prijs gereduceerd tot € 280,–. Dit is inclusief cursusmateriaal en koffie/thee.
Om persoonlijke aandacht te garanderen is de omvang van de groep beperkt. Wanneer je hebt besloten om deel te nemen, raden wij je daarom aan direct in te schrijven. Na het invullen van een aanmeldingsformulier ontvang je een bevestigingsbrief en een factuur. Gelieve € 100,– van het factuur­bedrag aan te betalen na aanmelding en het restant in de week voordat de cursus begint.
Bij annulering vóór 4 februari wordt het gehele bedrag gerestitueerd, daarna tot 25 februari de helft. Bij annulering na laatst genoemde datum is restitutie niet meer mogelijk.

Bel of email voor meer informatie of een registratieformulier:

barbara@hekademos.org | 06 - 54 77 38 95

Stichting Hekademos Mind-Body Medicine:
info@hekademos.org
+ 31 (0) 35 625 00 50

Soestdijkerweg 12
3734 MH Den Dolder

Postbus 22
3720 AA Bilthoven